Gözaltı ve Tutuklama Uygulamalarında Karşılaştırmalı Araştırma Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Başkanlığımız ve Avrupa Konseyinin ortak girişimleriyle yürütülmekte olan “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek (2019-2022)” projesi kapsamında kapanış faaliyeti olarak 13 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da “Gözaltı ve Tutuklama Uygulamalarında Karşılaştırmalı Araştırma” konulu hibrit yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışı ve Ankara dışından katılımcılar, toplantıya çevrimiçi olarak katılmışlardır. Toplantıya Bakanlığımız temsilcileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ve uluslararası uzmanlar ile Avrupa Konseyi temsilcileri iştirak etmişlerdir. 


Toplantı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Maria Stogova ve Avrupa Konseyi İşbirliği Programları Birimi Başkanı Lilja Gretarsdottır’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantının ilk bölümünde, gözaltı ve tutuklama uygulamalarına ilişkin beş Avrupa ülkesindeki (Danimarka, Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık) mevzuat ve uygulamaya yönelik uluslararası uzman Jeremy Mcbride tespit ve analizleri konusunda sunum yaptıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görevli hukukçu Gökçe Türkyılmaz ile Prof. Dr. Feridun Yenisey aynı çerçevede sunumlar ile katılımcıları bilgilendirmişler, konuya ilişkin olarak tüm katılımcıların görüş, öneri ve soruları alınmıştır.


Toplantı kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

 

Fotoğraflar