Başkent Üniversitesi ile İnsan Hakları Alanında Eğitim Programı Yapıldı

Avrupa Konseyi, Bakanlığımız ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yakın işbirliğiyle insan hakları eğitim programı açılış etkinliği 23 Kasım 2022 tarihinde  gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN ve Avrupa Konseyi HELP Birimi Başkan Yardımcısı Ana-Maria TELBİS’in yaptığı programda; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Giriş”, “İltica ve İnsan Hakları” ile “Çocuk Dostu Adalet” konulu HELP kursları başlatılmıştır.
 

Fotoğraflar