Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin AİHM kararlarının icrası gündemli 1428. Toplantısı (CMDH) 8 - 10 Mart 2022 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan davalara ilişkin ülkemizi temsilen söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır.

Toplantıda ülkemizle ilgili 15 kararda alınan bireysel önlemler yeterli bulunarak kapatma kararı verilmiştir. Böylelikle 2022 yılında Mart ayı itibariyle 17 dosyanın icra denetimi sona erdirilmiştir.