Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Adli Yıl Açılış Törenine Katılım Sağlandı

AİHM tarafından 31 Ocak 2020 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilen yeni adli yıl açılış törenine Bakanlığımız adına bir heyet ile katılım sağlanmıştır.
Ziyaret kapsamında AİHM Sekretaryası ve Avrupa Konseyi’nin ilgili birimlerinin yetkilileri ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca 31 Ocak günü Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyona iştirak edilmiştir.