İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun Görev Alanının Genişletilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlüğe Girdi.

6384 sayılı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun”la kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun görev alanının genişletilmesine ilişkin 806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 8 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

6384 sayılı Kanunla kurulan Tazminat Komisyonu, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği iddiasıyla ve 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM’e yapılmış başvurulara bakmakla görevlendirilmişti.

6384 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan ve Adalet Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Cumhurbaşkanı kararıyla (önceden Bakanlar Kurulu kararı) Komisyonun görev alanının genişletilebileceği yönündeki hüküm çerçevesinde, 16 Mart 2014 ve 9 Mart 2016 tarihlerinde Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ile Komisyonun yetkisi iki defa genişletilmiştir.

8 Mart 2019 tarihinde yayımlanan 809 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Komisyonun görev alanı yeniden genişletilmiştir. Buna göre, Komisyonun görev alanına “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokolün 1 nci maddesi kapsamında ihlal kararı verdiği ve aynı Sözleşme’nin 41 nci maddesi uyarınca tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş olması kaydıyla, maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlamak” hususu dahil edilmiştir.

Böylelikle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar verildiği durumlarda, ihlali telafi edebilecek nitelikte yeni bir başvuru yolu oluşturulmuştur.

Diğer yandan, 6384 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddeyle yargılamaların uzun sürmesi, yargı kararlarının geç veya eksik icra edilmesi/edilmemesi şikayetiyle 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların da Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesi öngörülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız