İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, İİT İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcılığına Seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) 22 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, Komisyon üyesi ve Filistin Çalışma Grubu Başkanı olan İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Çalışma Grubunun faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Ayrıca Sayın AÇIKGÜL’ün koordinasyonunda hazırlanan “The Role of Judiciary in the Protection and Promotion of Human Rights (İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Yargının Rolü)” adlı tematik çalışma Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Toplantıda ayrıca görevi sona eren 6 üyeye plaketleri verilmiş ve Komisyon yönetimine ilişkin yeni seçimler yapılmıştır. Sayın AÇIKGÜL, üç yıl süre ile Komisyon’un Asya Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

Komisyon’da Asya, Afrika ve Arap bölgelerinden birer Başkan Yardımcısı görev yapmakta olup, başkan yardımcıları her yıl dönüşümlü olarak Komisyonun Başkanlık görevini üstlenmektedir. Sayın AÇIKGÜL, 2022 yılında 1 yıl süre ile Komisyona Başkanlık edecektir.

 

Fotoğraflar