Zeynel Yüksel/Türkiye Kararı

AİHM, Zeynel Yüksel (3664/10) kararında; Başvuran, hakkında yürütülen ceza kovuşturması kapsamında, temyiz aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasının kendisine bildirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuş olup, Mahkeme, geçmiş içtihatlarına atıfta bulunarak başvuranın önemli bir zarara uğramadığı gerekçesiyle başvurunyu kabul edilemez bulmuştur.