Yücel Ciddi ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Yücel CİDDİ ve Diğerleri (7280/13) başvurusunda başvuranlar, yakınları trafik kazasında kaybetmeleri üzerine fail hakkında açılan ceza davasının uzun sürmesinden, yaşam hakkının ihlal edildiğinden ve kendilerine ödenmesine karar verilen tazminatın yetersizliğinden şikayetçi olmuşlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, adil yargılanma hakkına ilişkin şikayeti konu yönünden bağdaşmazlık nedeniyle, yaşam hakkına ilişkin şikayeti yeterli tazminatın ödenmiş olması nedeniyle, mülkiyet hakkına ilişkin şikayeti ise ödenen tazminatın enflasyon karşısında bir değer kaybetmemi olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.