Yasemin Kabal ve Diğerleri/Türkiye Kararı

31257/09 başvuru numaralı Yasemin Kabal ve diğer 3 başvuru/Türkiye başvurusuna konu olayda başvuranlar, farklı kurumlarda görevlendirilmelerine ilişkin idari işlemin iptali nedeniyle açmış oldukları davaların reddedilmesi üzerine, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi kapsamında, Danıştay nezdinde yürütülen temyiz yargılamaları sırasında Danıştay savcısının sunduğu yazılı mütalaasının kendilerine tebliğ edilmemesi nedeniyle çekişmeli yargılama ve adil yargılanma haklarının ihlâl edildiğinden, Sözleşme’nin 6 ve 13. maddeleri uyarınca yargılamaların adil olmadığından, farklı kamu kurumlarında görevlendirilmelerinin herhangi bir nesnel ve makul kritere dayanmadığını belirterek Sözleşme'nin 14. maddesinin ihlal edildiğinden, ayrıca, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında, yeni iş yerlerinde maaşlarına zam yapılmamasının mülkiyet haklarını ihlâl ettiğinden şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranların Danıştay savcısının yazlı mütalaasının kendilerine tebliğ edilmemesine ilişkin şikâyetlerini 35 §§ 3 (b) ve 4 maddesi uyarınca başvuranların önemli bir zarara uğramadığı gerekçesiyle, şikâyetlerin diğer kısmını ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.