Yaşar Güç/Türkiye Kararı

Yaşar Güç/Türkiye (15374/11) kararında AİHM, başvuranın devlet memurluğundan çıkarılmasının ve bu hususun idare mahkemeleri tarafından incelendiği sırada benimsenen gerekçenin Sözleşme’nin 6 § 2 maddesi kapsamındaki güvencelere aykırı olduğu yönündeki şikâyetini, disiplin ve idari yargılamalarda kullanılan dilin, Sözleşme’nin 6 § 2 maddesi gereklilikleriyle bağdaştığı gerekçesiyle  Sözleşme’nin 6 § 2 maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.