WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. / Türkiye

AİHM; Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı ve dosyayı yeniden yargılama yapmak üzere Sulh Ceza Hâkimliğine göndermesini, aynı gün Sulh Ceza Hâkimliğinin erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasına karar vermesini ve Anayasa Mahkemesi’nin başvurana yargılama giderlerinin ödenmesine karar vermesini dikkate alarak başvurana uygun ve yeterli bir giderimin sağlandığı sonucuna varmıştır. Sonuç olarak AİHM, başvuranın mağdur sıfatının sona ermesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.