Tolun/Türkiye Kararı

AİHM Tolun/Türkiye 3804/09  No'lu başvuruda, , tutukluluğunun hukuka uygunluğuna itiraz edebileceği etkili bir başvuru yolu olmadığı, iç hukukta tutukluluk konusunda başvurabileceği herhangi bir tazminat hakkının bulunmadığı ve makul bir süre içinde yargılanmadığı  gerekçeleriyle Sözleşmenin 5/4, 5/5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmiş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde başvuranın tutukluluğunun hukuka uygunluğunun incelenmesi kapsamında yerel mahkemenin Sözleşme’nin 5 § 4 maddesinde belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde hareket ettiğine ve bu sebeple Sözleşme’nin 5 /1 ila 4 hükümlerine ilişkin bir ihlalin yerel mahkemelerce ya da Mahkeme’nin kendisi tarafından doğrudan veya özü itibariyle tespit edilmemiş olması nedeniyle başvuranın Sözleşme’nin 5/5 maddesi kapsamındaki iddiasının da konu bakımından bağdaşmadığına,  makul bir süre içinde yargılanmadığı  iddiası yönünden 6384 sayılı Kanunla getirilen yeni iç hukuk yoluna başvurmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.