Tefik Yeşilova/Türkiye Kararı

TEFİK YEŞİLOVA 20556/10 kararında
AİHM,başvuranın, işten çıkarılmasına yol açan olaylarla ilgili olarak ceza soruşturmasının sonucu beklenmeden işten çıkarma işlemine karşı açtığı davanın reddi nedeniyle  masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiği şikayetini;  iş mahkemesinin verdiği karardaki gerekçelerinde ve kullandığı dilde, başvuranın suçlu bulunduğu veya suçlu olduğuyla ilgili bir şüphenin olduğu konusuyla ilgili bir çıkarım bulunmadığı gerekçesiyle,   iş mahkemesinin başvuranın tanığını dinlemeyi reddetmiş olması nedeniyle Sözleşme’nin 6 § 3 (d) maddesi kapsamında yargılamaların adil olmadığı  şikâyetini; başvuranın şahidinin   ihtilafın esasının çözümlenmesine katkısı olmadığından bahisle  iş mahkemesinin başvuranın tanığını dinlemeyi reddetmiş olmasının başvuranın davasını destelemek için yargılamalarda iddia sunmasına getirilen orantısız bir kısıtlama teşkil etmediği gerekçesiyle;
Yargıtay nezdinde bir yıl süren temyiz yargılamalarının aşırı uzun olduğu yolundaki şikayetini ise; iş yargılaması ile yargılamaların iki aşamalı yargı sistemi önünde  on dokuz ay sürdüğü ve Yargıtay nezdinde bir yıl süren incelemenin toplam yargılama süresi düşünüldüğünde, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesinin güvence altına aldığı makul süre gerekliliğini aşmadığı  gerekçesiyle, açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve   bu nedenle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.