Taha Erdem Sarı/Türkiye Kararı

Taha Erdem Sarı/Türkiye (40312/11) kararında; kabul edilebilirlik koşullarını taşımadığı gerekçesiyle Hava Harp Okulundan atılan başvuranın bu işlemin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önünde açığı davada adil bir yargılamaya tabi tutulmadığı ve mahkemeye sunulan sağlık koşullarına ilişkin raporlara karşı erişiminin sağlanmadığını ileri sürmüştür.Mahkeme, Tanışma/Türkiye kararına atıf yaparak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırıldığını ve anılan mahkemenin tarafsız ve bağımsızlığı ile ilgili olarak an itibariyle AİHM önünde derdest olanların, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 3 ay içerisinde Ankara İdare Mahkemesi önünde tekrar yargılanmayı talep edebilecekleri gerekçesiyle, başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.