Süleyman Çakar/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Süleyman Çakar/Türkiye (47136/06) kararında, başvuran ulusal yargılamaların makul bir süre içerisinde sonuçlanmadığına ilişkin Sözleşme’nin 6. Maddesini ihlal ettiği şikayeti hakkında, Tazminat Komisyonu’na başvurulmadığından iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, mahkemelerin söz konusu arazinin kendi adına kaydedilmesini reddederek mal ve mülk dokunulmazlığı hakkının Sözleşme'nin 1 No’lu protokolün 1. Maddesini ihlal ettiği şikayeti hakkında, somut davanın koşullarına göre başvuranın hâlihazırda mevcut mal ve mülkünün olmadığı ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi anlamında varlık teşkil edebilecek bir iddiaya sahip olmadığından konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.