Serkan BOZKAYA/ Türkiye

Davası 2009 yılında kaçakçılık suçuna iştirak ettiği ve yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle zorunlu emekliliğe sevk edilen uzman çavuşa ilişkindir. Başvuranın askeri ceza soruşturması devam ederken 2010 yılında zorunlu emekliliğine karar verilmiştir. Emeklilik kararının iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava reddedilmiştir. 2018 yılında Mahkeme’nin edindiği bilgiye göre başvuran hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmiştir. AİHM, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin başvuranı, askerlik hizmetinin gerekleriyle ve başvuranın göreviyle bağdaşmadığını düşündükleri bir ceza soruşturmasında yargılanmış olması nedeniyle reddettiklerini belirtmiştir. Mahkeme, masumiyet karinesinin ihlali iddiasına dayanan başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezliğine karar vermiştir.