Sede Petrol Ürünleri Sanayii ve Tic. A.Ş /Türkiye Kararları

Sede Petrol Ürünleri Sanayii ve Tic. A.Ş /Türkiye (36825/10) kararlarında AİHM, Danıştay nezdindeki temyiz yargılamaları sırasında Danıştay Savcısının yazılı mütalaasının başvurana tebliğ edilmemiş olmasının adil yargılanma hakkının ihlali olduğu yönündeki şikayeti, benzer şikayeti Kılıç ve Diğerleri/Türkiye ( B.no.33162/10, 3 Aralık 2013) başvurusunda incelediğini ve başvuranların önemli bir zarara uğramadığı  gerekçesiyle kabul edilemez bulunduğunu  belirterek, somut başvuruda anılan kararda yer alan tespitlerden ayrılmasını gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.