Şan/Türkiye Kararı

Şan/Türkiye (78906/11) kararından AİHM, başvuranın oğlunun katıldığı kickboks turnuvasının ikinci gününde beyin kanaması neticesinde vefat etmesi nedeniyle, yaşam hakkı kapsamında yapılan başvuruyla ilgili olarak; ihmale dayanan ölüm olaylarında  Sözleşme’nin 2. maddesinin olaylar açısından mutlaka bir ceza hukuku yolu gerektirmediğini ve başvuranların, hukuk ve/veya idare mahkemeleri önünde başvurabilecekleri etkili bir hukuk yolu bulunması halinde de söz konusu madde koşullarının yerine getirilebileceğini, mevcut başvuruda başvuranın tazminat davası açtığını ve davayı kazandığını tespit eden AİHM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur.