Salih Erdoğu/Türkiye Kararı

Salih Erdoğu / Türkiye (30182/10) kararında AİHM, başvuranın   tutukluğunun uzun olduğundan, bu hususta başvurabileceği herhangi bir etkili hukuk yolunun bulunmadığından,  bu şikâyetleri için herhangi bir tazminat hakkının olmadığından, ceza yargılamalarının uzunluğundan ve son olarak, yargılama öncesi tutukluluğunun uzunluğunun bir cezaya dönüştüğünden şikâyet ettiği başvuruda; tutukluluğunun hukuka uygunluğuna itiraz edebileceği etkili bir hukuk yolu olmadığı şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine, bu şikâyetleri için herhangi bir tazminat hakkının olmadığı yönündeki şikayetinin konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine, yargılamasının uzun sürdüğü şikayetinin 6384 sayılı kanun ile getirilen yola başvurabileceği zikredilerek iç hukuk yolları tüketilmeden yapıldığını tespit ettiğinden, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi gereğince reddedilmesine, diğer şikayetler bakımından bir ihlal bulunmadığı kanaatine vardığından 35 § 4 maddesi uyarınca reddedilmesine, bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.