Özer /14062/10 no'lu Başvuru Kararı

AİHM'e yapılan Özer /14062/10 no'lu başvuruda başvuran, gözaltında iken kötü muamele gördüğü iddiasıyla yaptığı şikayet sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilmiş olması nedeniyle Sözleşme'nin 3. maddesinin esas ve usul boyutunun ihlal edildiğini iddia etmiş olup, AİHM, başvuranın alınan birden çok raporunda kötü muamele teşkil edebilecek bir ize rastlanılmamış olmasından dolayı başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir