Osman Ali Feyyaz PAKSÜT/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Osman Ali Feyyaz PAKSÜT/Türkiye (6250/10) kararında, başvuranın, hakkında yapılan dinlemelerin hukuka aykırı olmasının Sözleşme’nin 8. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayeti hakkında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle; ayrıca ihtilaflı dinlemeler yoluyla elde edilen bilgilerin soruşturma süresince kullanılması nedeniyle Sözleşme’nin 6. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayetinin ise sözkonusu ihtilaflı delillerin itibar edilmeyerek başvuran hakkında işlem yapılmaması gerekçesiyle nedeniyle başvurunun kabul edilmez olduğuna kararı vermiştir.