Nimet KARACASU ve diğerleri / TÜRKİYE

Nimet Karacasu ve diğerleri/ Türkiye (68927/12) AİHM kararında; başvuranların, taşınmazlarının taşınmazların fiilen kamulaştırılması ve kendilerine herhangi bir tazminat ödenmemesi nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 no’lu Protokolün 1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetin, konu bakımından Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.