Nesibe Alan/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Nesibe Alan/Türkiye (77964/14) kararında, başvuranın kamulaştırma tazminatına gecikme faizi eklenmemesi sebebi ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvuru, Sözleşme’nin 35 § 1 ve 4. maddesi uyarınca, tazminatın enflasyon dikkate alınarak ödenmesi durumunda oluşacak çok küçük farkın, genel menfaatin korunması ile başvuranın haklarının korunması arasındaki adil dengeyi bozmayacağından açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle kabul edilmez bulunmuştur.