Nejdet Atalay/Türkiye Kararı

Nejdet Atalay / Türkiye (46428/13) kararında AİHM, başvuranın yasa dışı faaliyetlere müdahil olduğundan şüphelenilmesi için somut deliller ve makul gerekçelerin yokluğunda hürriyetinden yoksun bırakıldığı, tutukluluğa karşı yaptığı itirazları üzerine verilen kararların çekişmeli yargılama yapılmaksızın ve duruşma gerçekleştirilmeksizin verildiği, soruşturma dosyasına erişimine izin verilmemesi dolayısıyla tutuklama kararına etkin olarak itirazda bulunamadığı, yakalanma ve tutuklanma gerekçelerinin kendisine bildirilmediği ve tutukluluk süresinin aşırı uzun olduğu şikâyetleri ile ilgili olarak;  uzun tutukluluk ile ilgili şikayet bakımından yaptığı değerlendirmede, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı göz önünde bulundurarak iç hukukta sağlanan tazmini yeterli bulduğundan şikayetin bu kısmının, kişi bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulunması gerektiğine, başvuranın diğer şikayetlerinin ise açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine ve bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez bulunması gerektiğine karar vermiştir.