Nadire Ezer vd./Türkiye Kararı

55882/07 Nadire Ezer ve iki diğer başvuru /Türkiye başvurusuna konu olayda, Başvuranlar, Sözleşme’nin 6. maddesini ileri sürerek, taşınmazlar ile ilgili bir uyuşmazlık nedeniyle yapılan yargılamanın uzunluğundan ve ayrıca yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet haklarının bütün özelliklerinden faydalanamadıkları gerekçesiyle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, mülkiyet haklarının ihlâl edildiğinden şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranların Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamındaki şikâyetini iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. AİHM, yargılama ve yargılamanın süresi nedeniyle mülkün kullanılabilirliğine getirilen sınırlamalara ilişkin şikâyetin ise makul sürede yargılanma hakkına ilişkin şikâyetle yakından ilişkili olduğu ve farklı bir sorunu ortaya koymadığı gerekçesiyle bu şikâyetin kabul edilebilirliği ve esası hakkında ayrı olarak inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.