Mutahir Karakuş ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Mutahir Karakuş ve Diğerleri/Türkiye (43122/09) başvurusunda başvuranlar, yakınları hakkında yayınlanan basın makalelerinin akabinde, açmış oldukları tazminat davasının yerel mahkemeler tarafından reddedilmesi nedeniyle, şeref ve itibar haklarına yönelik bir müdahale de bulunulduğu iddiası ile Sözleşme’nin 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
AİHM, basın özgürlüğü ile şeref ve itibar hakkı arasında kurulacak olan adil dengenin yerel mahkemelerce ayrıntılı şekilde değerlendirmeye tabi tutulduğunu, ayrıca yerel mahkemelerin olgusal bağlamı değerlendirmek konusunda daha iyi bir konumda olduğunu belirterek, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.