Murat Unutkanlar/Türkiye Kararı

Murat Unutkanlar/Türkiye (10005/11) kararında; başvuranın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev yapmakta iken ordudan atılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önünde açığı davada adil bir yargılamaya tabi tutulmadığı, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmadığı, Cumhuriyet Başsavcısının davanın esasına ilişkin mütalaasının kendisine tebliğ edilmediği, ayrıca, ceza mahkemesinin kararı beklenmeksizin görevden ihraç edilmesi nedeniyle masumiyet ilkesinin ihlal edildiğini ve haksız olarak ihraç edilmesi nedeniyle gelecekte alamayacağı maaşları dolayısıyla mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  Mahkeme, Tanışma/Türkiye kararına atıf yaparak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırıldığını ve anılan mahkemenin tarafsız ve bağımsızlığı ile ilgili olarak an itibariyle AİHM önünde derdest olanların, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 3 ay içerisinde Ankara İdare Mahkemesi önünde tekrar yargılanmayı talep edebilecekleri gerekçesiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, Başvuranın diğer iddialarının ise temelsiz olması nedeniyle açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirterek kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.