Murat İpek/Türkiye Kararı

AİHM, Murat İpek/Türkiye (No. 65206/10) kararında; başvuranın tutukluluğunun uzun olduğu ve makul süre içinde yargılanmadığı yönündeki şikâyetlerini iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.