Mümün AĞCAKAYA / Türkiye

AİHM, başvuranın şikâyetinin Sözleşme'nin 35 § 3 (b) maddesi anlamında “önemli bir zarar” kriteri kapsamındaki kabul edilebilirlik şartına uygun olup olmadığını incelemiştir. AİHM, “önemli bir zarar” kriterinin iki unsuru yani, (i) Sözleşme'nin 6 § 1 maddesi kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiası sonucunda başvuranın önemli bir zarara uğrayıp uğramadığı ve (ii) Sözleşme ve Protokolleri ile tanımlanan insan haklarına saygının şikâyetin esasına ilişkin incelenmesini gerektirip gerektirmediği yönlerinden inceleme yapmıştır.
AİHM, birinci unsura ilişkin olarak yaptığın inceleme sonucunda, başvuranın, söz konusu yargılamaların ve idari para cezasının kendisi için zorluk yaratıp yaratmadığını ve yarattıysa ne ölçüde yarattığını dair bir açıklamada bulunmadığını, ayrıca başvuranın mali durumu nedeniyle yargılamanın sonucunun kendisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterecek herhangi bir argüman ileri sürmediğini belirtmiştir. AİHM, idari para cezasının adli sicil kayıtlarına işlemediğini, başvuranın söz konusu para cezasının kendisi üzerinde maddi zarar dışında başka bir olumsuz etkisi olup olmadığını ortaya koyamadığını, bu nedenle de iddia edilen Sözleşme ihlali nedeniyle başvuranın “önemli bir zarara” maruz kaldığını gösterdiği sonucuna varılamayacağına karar vermiştir.
 AİHM, açıklanan nedenlerle başvurunun “önemli bir zarar” kriterinin yokluğu nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.