Muhyettin Atsız ve Diğerleri/Türkiye

AİHM tarafından verilen Muhyettin Atsız vd./Türkiye (32460/13) kararında, başvuranların haklarında verilmiş yerel mahkeme kararlarının icra edilmemesinden dolayı adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvurular, Sözleşme’nin 35 § 1 ve 4. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmaması sebebi ile iç hukuk yollarının tüketilmediğinden kabul edilmez bulunmuştur.