Muhsin ÖZTÜRK / Türkiye

Muhsin ÖZTÜRK / Türkiye (Başvuru No. 30504/15) başvurusunda AİHM; başvuranın avukat tarafından temsil edilme masrafları bağlamında başlangıçta ödenmesine karar verilen meblağın önemli bir kısmından, geriye dönük yasal bir müdahale nedeniyle yoksun bırakılmasına ilişkin şikâyetinin, kamulaştırmasız el atma davasında bir avukatın yaptığı çalışmanın, “klasik” bir kamulaştırma davasında avukatın gerçekleştirdiği çalışmadan farklı olmadığı gerekçesiyle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin gerektirdiği adil dengenin bozulmadığı kanaatine vararak açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.