Mevlüt CAN ve Diğerleri / Türkiye

Mevlüt Can V.d (59683/12) kararında AİHM; başvuranların yakının ölümüne ilişkin olaylar hakkındaki soruşturmanın nihai kararı 28 Mart 2011 tarihinde başvuranlara tebliğ edilmişken, somut başvuru 14 Haziran 2012 tarihinde yapıldığını bu sebeple de Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamında ileri sürülen şikâyetin zamanında ileri sürülmediğini belirterek Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi uyarınca kabul edilemez bulmuştur.
Öne sürülen diğer şikâyetlere ilişkin olarak Mahkeme, başvuranların yakınlarının ölümünden önce ulusal makamlar nezdinde herhangi bir suç duyurusunda bulunmamış veya tazminat davası açmamış olduğunu dikkate alarak, başvuranların bu hakları takip edebilmelerini kabul etmeye izin verecek özel bir durum görmediği belirterek Sözleşme’nin 35 § 3 (a) maddesinin anlamı dâhilinde Sözleşme hükümleriyle kişi bakımından bağdaşmadığını vurgulayarak Sözleşme’nin 35 § 4 maddesi uyarınca kabul edilemez bulmuştur.