Menkü/Türkiye Kararı

51279/12 Başvuru numaralı Menkü/Türkiye kararında başvuranın babasının sağlık personelinin ihmali neticesinde ölmesi ve yargılama neticesinde sorumluların ceza almadıklarından bahisle Sözleşme'nin 1. ve 6. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmesine karşın AİHM başvuruyu Sözleşme'nin 2.maddesi bağlamında değerlendirmiş ve idari yargı yoluna başvurulmadığı, dolayısıyla iç hukuk yolları tüketilmediği için  başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.