Mehmet Zafer YILDIZ/Türkiye

AİHM, İdare Mahkemesi’nin bilirkişi raporunu başvurana iletmemiş olmasına rağmen başvuranın raporun bir kopyasını alabildiğini ve itirazlarını sunabildiğini belirtmiştir. AİHM, İdare Mahkemesi bu itirazlardan çok kısa bir süre sonra karar vermiş olsa da, ilk derece yargılaması sırasındaki usuli eksikliğin, çekişme ilkesini, yargılamayı bir bütün olarak adaletsiz kılacak ölçüde etkilemediği sonucuna varmıştır. Bu nedenle Mahkeme, oybirliğiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.