Mehmet Kaplan ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Mehmet Kaplan vd./Türkiye (35183/08) kararında, başvuranların düşük faiz oranlarının yanı sıra ek tazminat bedellerinin ödenmesinde yaşanan aşırı gecikmenin kendilerini önemli ölçüde finansal zarara uğratmasından dolayı adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvurular, Sözleşme’nin 35 § 1 ve 4. maddesi uyarınca, Tazminat Komisyonuna başvurulmaması sebebi ile iç hukuk yollarının tüketilmediğinden kabul edilmez bulunmuştur.