Lütfi Turan ve Diğerleri/Türkiye ve Haydar Özdemiroğlu ve Diğerleri/Türkiye Kararları

AİHM tarafından verilen Lütfi Turan vd./Türkiye ve Haydar Özdemiroğlu vd./Türkiye (31924/06 ve 9498/10) kararında, başvuranların açmış oldukları iş davalarında, toplu iş sözleşmesine ek protokolün geçerliliği konusunda Yargıtay’ın içtihat farklılığının bulunduğu ve bu farklılığın da adil yargılanma haklarının ihlalini oluşturduğuna ilişkin şikâyetini içeren başvurular, Sözleşme’nin 35 § 3 ve 4. maddesi uyarınca, somut başvurudaki Yargıtay’ın içtihat farklılığının hukuki güvenlik ilkesini tek başına ihlal edemeyeceği; yürütülen yargılamaların, Sözleşme'nin 6. maddesi anlamında hakkaniyetten yoksun olmadığı kanaatiyle açıkça dayanaktan yoksun oldukları gerekçesiyle kabul edilmez bulunmuştur.