Lucas Elektrik ve Diğerleri/Türkiye Kararı

34394/08 başvuru numaralı Lucas Elektrik San. ve Tic. A.Ş ve diğer 2 başvuru/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuranlar  İktisat Bankası T.A.Ş’nin (“İktisat Bankası”) Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonuna devredilmesinin ardından, İktisat Bankasında açtıkları hesaplarında işlenen faizden yasaya aykırı şekilde mahrum bırakılmaları nedeniyle mülkiyet hakkının ihlâl edildiğinden şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranların şikâyetlerini açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.