Kemal DEMİR ve Mehmet DEMİR/TÜRKİYE

Başvuranların mülkiyet hakkı kapsamındaki şikâyetleri ile ilgili olarak AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun bu kısmını kabul edilemez bulmuştur. Başvuranlar TMK 1007. maddede düzenlenmiş bulunan başvuru yolunu kullanmamışlardır. Başvuranlar söz konusu başvuru yolunun yeterli giderim sağlayamayacağı yönünde bir itirazda da bulunmamışlardır. Adil yargılanma hakkına ilişkin şikâyetlere ilişkin olarak AİHM, Petrović ve Diğerleri / Karadağ kararında, bir arazinin ormanlık bir niteliğe sahip olduğu tespit edildiğinde, bu tür bir arazinin özel mülkiyete konu olamayacağına, özel şahıslar adına tapuya tescil edilemeyeceğine karar verdiğini hatırlatmış ve eldeki başvurunun bu kısmını açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.