Kaya ve Diğerleri Kararı

9342/16 no’lu Kaya ve Diğerleri başvurusuna konu olayda başvuranlar, cezaevinde bulunan yakınlarının kendi çıkardığı yangın nedeniyle ölmesi olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda cezaevi yetkililerine ceza verilmemesi ve Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru üzerine verilen ihlal kararı kapsamında ödenen manevi tazminat miktarının yetersizliği nedeniyle yaşam hakkının, ölen yakınlarının cezaevinde kötü muamele gördüğü iddiasıyla da AİHS’in 3. maddesinin ihlal edildiğinden şikayetçi olmuş olup, AİHM, yaşam hakkına ilişkin şikayeti, Anayasa Mahkemesi’nin olaya ilişkin verdiği ihlal kararı ve hükmettiği tazminatın yeterli olduğu ve dolayısıyla başvuranların mağdur sıfatının ortadan kalktığı gerekçesiyle; kötü muamele şikayetini ise bu iddiaları destekleyen delil yokluğundan dolayı açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.