Işıldak/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Işıldak/Türkiye (11915/12) kararında; başvuranların yeni doğan bebeklerinin vefat etmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Sözleşme’ nin 6.  maddesinin  ihlal edildiği iddiasını içeren başvurunun, başvuranların hukuk mahkemeleri nezdinde tazminat davası aşmamış olmaları ve bu nedenle uygun tazminat yolunu kullanmamaları nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmez olduğuna karar vermiştir.