İoakim Çalıkuşu/Türkiye

İoakim Çalıkuşu/Türkiye (25676/08) kararında başvuran, Sözleşmeye Ek 1. No’lu protokolün 1. Maddesi kapsamında mülkiyetini talep ettiği taşınmazların kendi adına tescil edilmemesinden, Sözleşme’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında kazandırıcı zamanaşımına ilişkin kuralların ulusal mahkemelerce keyfi bir şekilde uygulanmasından ve Yargıtay kararlarının yeterli gerekçe içermemesinden, Sözleşme’nin 6,13 ve 14. maddeleri kapsamında kadastro işlemlerinden, ulusal mahkemeler nezdindeki yargılama sürecinden ve Gökçeada’daki Rum vatandaşlar aleyhine ayrımcılık yasağı hilafına muamele edildiğinden şikâyetçi olmuştur. AİHM, başvuranın mülkiyetini talep ettiği taşınmazların kendi adına tescil edilmemesine, kadastro işlemlerine ve kazandırıcı zamanaşımı kurallarının uygulanma şekline ilişkin şikâyetlerinin tamamını Sözleşmeye Ek 1. No’lu protokolün 1. maddesi kapsamında değerlendirmiş ve bu şikâyetlerin tamamını Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmaması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Buna ek olarak AİHM, Yargıtay kararlarının yeterli gerekçe içermediğini yönelik şikâyeti açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, Sözleşme’nin 6,13 ve 14. maddeleri ile Sözleşmeye Ek 1. No’lu protokolün 1. maddesi kapsamındaki diğer şikâyetleri ise iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur