İoakim Çalıkuşu/Türkiye

İoakim Çalıkuşu/Türkiye (14576/08,25717/08) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşmeye Ek 1. No’lu protokolün 1. Maddesi kapsamında mülkiyetini talep ettiği taşınmazların kendi adına tescil edilmemesine ilişkin şikâyetini, başvuran tarafından temyiz yoluna başvurulmamasını nazara alarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle ve Sözleşme’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında Yargıtay kararlarının yeterli gerekçe içermemesine ilişkin şikâyeti ise iddiaya konu Yargıtay kararının Maliye Hazinesi’nin temyiz başvurusu sonucunda verildiğini belirterek açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.