İmak/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen İmak/Türkiye (12397/10) kararında, başvuranların ulusal mahkemelerin, oğulları tarafından işlendiği iddia edilen suçtan ötürü oluşmuş kayıplardan dolayı, kendilerini maddi olarak sorumlu tutmaları için yeterli gerekçeler sunmaması sebebi ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvuru, Sözleşme’nin 35 § 1 maddesi uyarınca, bir hususun ancak iç hukuk yollarının tüketilmesi sürecinde nihai karar tarihinden itibaren altı ay içerisinde sunulması halinde ele alınabileceği ancak başvurunun 6 aylık süre içinde yapılmadığı gerekçesiyle kabul edilmez bulunmuştur.