Hüseyin YILDIRIM/TÜRKİYE Kararı

AİHM tarafından verilen Hüseyin YILDIRIM/TÜRKİYE (17184/03) kararında, başvuranın, idare tarafından kendisine ödenmesine karar verilen tazminat miktarının yetersiz olması ile Sözleşme’nin 8. Maddesinin ihlal edildiği şikayeti hakkında, idarece uygun bir telafinin sağlandığını ve başvuranın artık “mağdur” olduğunu ileri süremeyeceği gerekçesiyle; ayrıca başvuranın İdare Mahkemesinde süren yargılamasının makul süre gerekliliğine cevap vermemesi sebebiyle  Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikayeti hakkında, Mahkeme, başvuruya konu sürenin söz konusu davanın koşullarında kendi içerisinde aşırı uzun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.