Hüseyin URUÇ/Türkiye Kararı

AİHM, 20 Ekim 2020 tarihli Uruç/Türkiye (39558/10) kararında; başvuranın beraat ettiği eylemlerinden daha sonra tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Sözleşme’nin 5 § 1 maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen maddi ve manevi tazminatın yeterli ve uygun görülmesi nedeniyle başvuranın mağdur sıfatı olamayacağından kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.