Hasan TURGUT / Türkiye

Sözleşmenin 6., 10. ve 14. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruda, AİHM, başvurunun, AİHM’in 6 aylık başvuru süresine ilişkin yerleşik içtihadına (Sabri Güneş/Türkiye [GC], no 27396/06, 29 Haziran 2012) konu olduğuna ve başvuru süresi kaçırıldığından kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.