Harun AKBAŞ/Türkiye

Harun Akbaş/Türkiye (63566/12)  kararında AİHM; başvuranın, ceza infaz kurumunda maruz kaldığını iddia ettiği kötü muamele sebebiyle yürütülen soruşturmada memurlara verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle, Sözleşmenin 3. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini, Yargıtay’ın HAGB itirazında hakimlerin davanın esasını inceleyebileceğini ve HAGB’nin uygunluğunu denetleyebileceğini konusunda yerleşik içtihadı bulunduğunu belirterek Sözleşme tarafından oluşturulan koruma mekanizmasının ikincil nitelikte olduğundan bahisle iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.
 
Buna ek olarak AİHM, başvuranın maruz kaldığını iddia ettiği zararını telafiye elverişli iç hukuk yolu bulunmadığı iddiası nedeniyle, Sözleşmenin 13. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini, Türk hukuk sisteminin, kötü muamele mağduru olan başvurana, tazminat talep edebileceği bir başvuru yolu sağladığını belirterek başvurunun bu kısmını açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.