Halime Bakır ve Diğerleri / Türkiye Kararı

AİHM Halime Bakır ve diğerleri (7453/16) kararında başvuranların yakınlarının askerde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın etkin olmadığına ilişkin şikayetini  yürütülen soruşturmanın olayın koşullarının kesin olarak belirlenmesine imkân vermiş olması sebebiyle açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur. AİHM başvuranların askeri makamların  yakınlarının ölümünden sorumlu olduklarına yönelik şikayetini ise iç hukukta ödenen tazminatı göz önünde bulundurarak mağdur sıfatı yokluğu nedeniyle reddetmiştir.