Hacı Onar ve Mehmet Onar/Türkiye Kararı

AİHM, Hacı Onar ve Mehmet Onar/Türkiye,  8176/07 Nolu kararında, başvuranların, kamulaştırmasız el atma nedeniyle yerel mahkemece verilen ve kesinleşmiş mahkeme kararının geç icra edilmesi nedeniyle Sözleşme'nin   6. maddesi ile Ek 1 Nolu Protokolün 1 . maddesinin ihlal edildiği şikayetine ilişkin olarak, Tazminat Komisyonuna başvurulmadığı gerekçesi ile iç hukuk yolları tüketilmediğinden başvurunun reddine,  tazminat miktarına anayasal faiz uygulanmaması nedeniyle Ek 1 Nolu Protokolün 1 . maddesinin ihlal edildiği şikayetine ilişkin olarak,   yerel mahkeme kararının başvuranlara bildirilmesinden itibaren  aylık sürede başvuruda bulunulmadığı  gerekçesi ile süre nedeniyle başvurunun reddine ve son olarak yerel mahkeme kararlarının icra edilmemesine ilişkin etkin bir hukuk yolu bulunmaması nedeniyle Sözleşme'nin 13. maddesinin ihlal edildiği şikayetine ilişkin olarak, Tazminat Komisyonunun varlığına işaret ederek açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine karar vermiştir.