Florya Güzelleştirme Derneği/Türkiye Kararı

AİHM, Florya Güzelleştirme Derneği/Türkiye (40663/12) kararında, başvuranın, Sözleşme’nin 6. maddesini ileri sürerek, kesinleşmiş mahkeme kararının icra edilmemesine ilişkin yaptığı başvuruyu, iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesi ile kabul edilemez bulmuştur. Gerekçede, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma hakkının, bu hakkın yürürlüğe girdiği 23 Eylül 2012 tarihinden önce başlamış olmasına rağmen bu tarihten sonra da devam eden hususlarda da kullanılabileceği, buna rağmen, başvuranın Anayasa Mahkemesine müracaatının bulunmadığı belirtilmiştir.